Business Information Solutions Sp. z o.o.

Projekty

Od kwietnia 2005 roku spółka jest współrealizatorem wniosku: Budżet Celów i Efektywności w Świętokrzyskich Gminach

Czytaj więcej: Budżet Celów i Efektywności w Świętokrzyskich Gminach

Od grudnia 2005r. spółka uczestniczy w realizacji szkoleń w ramach projektu: Wprowadzenie pracowników samorządów i oświaty w komunikację i edukację on-line.

Czytaj więcej: Wprowadzenie w komunikację i edukację online