Business Information Solutions Sp. z o.o.

Celem projektu jest stworzenie stałej sieci współpracy pomiędzy sektorem B+R a NZOZ, której rezultatem będzie wzrost konkurencyjności NZOZ i podniesienie potencjału w sferze innowacji.

W ramach sieci obywa się dwukierunkowy transfer wiedzy i know-how związanej z przekazywaniem nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych (CRM) i narzędzi informatycznych wspomagających nowe modele organizacyjne bazujące na podnoszeniu kultury podejścia do klienta/pacjenta, poprzez celowe i konsekwentne budowanie relacji z nim. Projekt skierowany jest do wszystkich NZOZ na terenie Świętokrzyskiego.