Business Information Solutions Sp. z o.o.O tempie przeobrażania się w społeczeństwo informacyjne decydować będą jednostki wywodzące się z grupy etatowych pracowników samorządu oraz z szeroko rozumianej, czynnej zawodowo kadry nauczycieli, dydaktyków, wychowawców, wykładowców szkół wyższych, doradców zawodowych itp. Jeżeli ta grupa szybko pozyska umiejętność życia i komunikowania się w wirtualnej (internetowej) rzeczywistości to usunie podstawową przeszkodę, jaka oddziela ją od swoich wychowanków - ludzi młodych, entuzjastów internetu, SMSów, telefonii 3G, chatów, blogów, eLearningu. Często nowe technologie stanowią właśnie taką barierę.

Tym samym potencjalni beneficjenci ostateczni zyskają nowe umiejętności w dziedzinie nowoczesnych technologii edukacjnych.
Równoczesna edukacja nauczycieli i pracowników samorządów, najpierw z komunikowania się w intenecie, następnie rozumienia zasad tam obowiązujących, a na końcu zdobycie umiejętności tworzenia i przekazywania własnej wiedzy poprzez platformy eLearningowe, najpełniej przybliżą ich do społeczeństwa informacyjnego.