Business Information Solutions Sp. z o.o.

Integracja w pracy

 
Projekt zakłada szkolenia dla osób niesłyszących z zakresu: rynek pracy, obsługa komputera wraz z digitalizacją, florystyka oraz kursy prawa jazdy. Planowana jest również organizacja staży dla najbardziej aktywnych kursantów.