Business Information Solutions Sp. z o.o.

Szansa na sukces w świecie ciszy

Projekt zakłada realizację dwóch zadań: kursu języka migowego i szkolenia komputerowego.

       Kurs języka migowego realizowany będzie na różnych stopniach zaawansowania (w zależności od potrzeb grupy docelowej) od października 2012 do końca 2013 roku. Planowane jest przeszkolenie 7 grup. Kurs obejmuje 60 godzin plus 4 dodatkowe z native speakerem. Po zakończeniu kursu przewidziany jest indywidualny egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną (z ramienia PZG). Po zdaniu egzaminu kursant otrzyma zaświadczenie wydawane przez Polski Związek Głuchych o zaliczeniu kursu.

       Szkolenia komputerowe obejmują 60 godzin zająć. Planowane jest przeszkolenie 7 grup od października 2012 do końca 2013 roku i składa się z następujących bloków tematycznych:
•    Ogólna obsługa komputera
•    Tworzenie i modyfikowanie dokumentów tekstowych
•    Tworzenie i modyfikowanie arkuszy kalkulacyjnych, obliczenia, podstawowe funkcje, wykresy 
•    Prosta grafika
•    Prezentacje
•    Digitalizacja
•    Internet (przeglądarki, e-mail, tworzenie prostych stron internetowych)
Po zakończeniu szkolenia komputerowego, uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia kursu.