Business Information Solutions Sp. z o.o.

Ośrodki Wzrostu

Cele szczegółowe to:

  1. Zdiagnozowanie następujących obszarów problemowych: - Które miejscowości w województwie śląskim są ośrodkami wzrostu, a gdzie występują obszary stagnacji – Jaki jest przestrzenny zasięg oddziaływania ośrodków wzrostu – Jak zmienił się poziom rozwoju gospodarczego i poziom życia w gminach województwa w ostatnich latach – Czy istniejące zróżnicowania poziomu rozwoju i poziomu życia mają tendencję do narastania czy zmniejszania – Gdzie w przestrzeni regionu kumulują się pozytywne skutki wykorzystania nowych impulsów rozwojowych – Na ile endogeniczna aktywność lokalna może przełamać negatywne trendy rozwojowe
  2. Określenie użyteczności różnych metod wyznaczania ośrodków wzrostu, które mogą czasami przybierać formę osi wzrostu, oraz zasięgu ich oddziaływania. (cel metodyczny)
  3. Sformułowaniu mechanizmów zaradczych dla prowadzenia polityki rozwoju lokalnego i regionalnego w woj. śląskim
  4. Upowszechnienie niniejszych badań i wymiana informacji zarówno w formie tradycyjnej, jak i z wykorzystaniem internetu i nowoczesnych metod komunikowania się.

OśrodkiWzrostu.bisolutions.com.pl


logo