Business Information Solutions Sp. z o.o.

SkanDok

Wstęp

System ma za zadanie w sposób możliwie najprostszy umożliwić skanowanie dokumentów, ich opis oraz transmisję do zasobów serwera w ramach wygenerowanego konta. W ten sposób zeskanowane dokumenty są dostępne zarówno dla Sub-firmy jak i Firmy.

System powinien umożliwiać łatwą integrację z serwisem internetowym Firmy poprzez wstawienie fragmentu kodu, który by tworzył własną przestrzeń w stronie serwisu.

Aktorzy

 

         Dostawca           - podmiot będący właścicielem Systemu

         System              - usługa świadczona dla Firmy w ramach Systemu

         Firma                 - podmiot korzystający z usługi Systemu

         Sub-firma           - podmiot współpracujący z Firmą

Struktura

System wymaga serwera głównego, dostępnego w ramach sieci internet wraz z platformą programową. Od strony klienta wymagana jest stacja robocza z dostępem do sieci internet, przeglądarką internetową i właściwie skonfigurowanym urządzeniem skanującym. W ramach oferowanej usługi, Firma ma możliwość założenia swojego konta. Sub-firmy, będące klientami Firmy, mogą w ramach konta Firmy założyć swoje konto. Ze wszystkich poziomów dostęp do usługi Systemu jest możliwa z poziomu przeglądarki internetowej.