Business Information Solutions Sp. z o.o.

HARPY

Przeznaczenie:

Rozwiązanie przeznaczone jest dla instytucji, które w ramach swojej działalności udzielają oprocentowanych pożyczek zarówno klientom indywidualnym jak i przedsiębiorstwom. Oprogramowanie wyróżnia niezależność od systemu operacyjnego czy konkretnego komputera, modułowa budowa oraz ergonomia obsług. Te trzy cechy były podstawą założeń projektowych.

Podejście:

Przy projektowaniu rozwiązania zastosowano model procesowy, który obrazuje wszystkie działania w ramach obsługi.

Taki sposób projektowania pozwolił na zapewnienie właściwej ergonomii obsługi jak i możliwości kontroli kluczowych punktów w procesie.

Technologia:

Aby sprostać obecnym standardom oraz uczynić rozwiązanie skalowalnym i elastycznym, zastosowano architekturę klient-serwer.

Główne cechy systemu:
  1. Posiada architekturę klient-serwer.
  2. Jest niezależny od systemu operacyjnego
  3. Obsługa poprzez jedną z wielu typowych przeglądarek www
  4. Spełnia wymagania Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i aktualnego Rozporządzenia MSWiA do tej ustawy.
  5. Zapewnia wydzielenie poszczególnych etapów procesu udzielania pożyczek w taki sposób, aby przejście z jednego etapu do drugiego było możliwe tylko po zakończeniu wcześniejszego.
  6. Monitoruje terminy wpłat, wypłat, ważności zabezpieczeń, wartości aktualnie wypłaconego kapitału, wolnego kapitału, spodziewanego ze spłatą najbliższej raty itp.
  7. Wykorzystuje darmowy system tworzenia raportów JasperReports z możliwością eksportu do formatu pdf, xls, csv, html oraz ich wydruku. Raporty są tworzone pod indywidualne potrzeby użytkownika. Użytkownik ma możliwość tworzenia własnych raportów w środowisku iReport.
  8. Umożliwia weryfikację osób fizycznych będących powiązanych z daną umową pod kątem ich powiązania z innymi podmiotami, które występują jako strony innych umów zawartych z instytucja
  9. Umożliwia symulację pożyczki (generacja harmonogramu, uwzględnienie karencji kapitałowej i odsetkowej, przeliczenie kosztów itp.) bez konieczności wiązania go z jakimkolwiek pożyczkobiorcą, wnioskiem czy umową.