Business Information Solutions Sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania

Dokumenty stażowe

W ramach projektu "Integracja w Pracy II" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych prezentujemy listę dokumentów stażowych dla pracodawców i uczestników:

Dokumenty stażowe do pobrania:

  1. Regulamin stażu
  2. Załącznik nr 1 Wniosek dla Pracodawcy o zawarcie stażu
  3. Załącznik nr 2 Umowa z Uczestnikiem o odbywaniu stażu
  4. Załącznik nr 3 Umowa z Pracodawca o odbywaniu stażu

 

Dokumenty rekrutacyjne do projektu Integracja w pracy II

W ramach projektu "Integracja w Pracy II" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych prezentujemy listę dokumentów rekrutacyjnych potrzebnych do wzęcia udziału w projekcie:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do regulaminu - formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 do regulaminu - oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie

Załącznik nr 3 do regulaminu - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o podjęciu zatrudnienia

Dodatkowo dla osób zakwalifikowanych do projektu:

Załącznik nr 5 do regulaminu - deklaracja udziału w projekcie