Business Information Solutions Sp. z o.o.

Kurs notacji SIGNWRITING

W dniach 01-02.07.2016 odbył się 15 godzinny wyjazdowy Kurs notacji SignWriting, w którym wzięło udział 6 osób zakwalifikowanych do projektu „Integracja w pracy II” w I turze rekrutacji.  Na kursie Beneficjenci nabywali kompetencje językowe w zakresie:

  1. zapisu podstawowych symboli SW ,zasad gramatyki wizualno-przestrzennej,
  2. ułożenie i ruch dłoni oraz głowy, symbole kontaktu, ekspresja twarzy,
  3. alfabet,liczebniki.
  4. wzbogacania słownictwa ogólnospołecznego przy pomocy zapisu SW
  5. wspierania i rozwijania umiejętności komunikacyjno-językowo- pisemnych
  6. doskonalenia formułowania wypowiedzi słownych i pisemnych w zapisie SW
  7. poprawnej artykulacji ,tempa i modulacji wypowiedzi słownych przy pomocy notacji SW

Po szkoleniu wszyscy Beneficjanci pozytywnie zdali egzamin kompetencyjny (otrzymali min.60%pkt.z egzaminu) oraz otrzymali certyfikat ukończenia kursu.

Plan wyjazdu na zajęcia wyjazdowe z notacji SignWriting do Rytra w dniach 01-02.07.2016:

01.07.2016r. (piątek):

8.30 – Zbiórka grupy Dworzec Autobusowy – Kraków,

9.15 - wyjazd do Rytra

12.00-13.00 Przyjazd do Rytra , zakwaterowanie, obiad

13.00 – 16.00 Zajęcia teoretyczne z SignWriting ( zasady gramatyki, perspektywa, symbole ruchu i kontaktu)

16.00 -16.30 Podwieczorek

16.30 -19.30 Zajęcia teoretyczne z SignWriting (liczebniki, alfabet palcowy, podstawowe słownictwo)

20.00 - Kolacja

20.30 – 22.00 Rozmowy integracyjne,

22.00 - Cisza nocna

02.07.2016r. (sobota):

7.30  - 8.00– Śniadanie

8.00  - 11.30 – Zajęcia praktyczne z SignWriting

11.30 -12.00 - Przerwa kawowa

12.00 -14.00 - Zajęcia praktyczne z SignWriting

14.00 -14.30– Obiad

14.30 -18.00 - Zajęcia praktyczne z SignWriting

18.00 – Kolacja, wyjazd do Krakowa

Uczestnicy kursu otrzymali materiały szkoleniowe, catering oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

 

Data publikacji: 04.07.2016